Skip to main content

De klant aan boord krijgen

Sneller opschalen van digitale strategie dankzij low-code

Digitalisering essentieel voor leidende positie

Royal IHC is een internationale leverancier van innovatieve en efficiënte apparatuur, schepen en diensten voor de offshore, bagger en mining industrie. Meer dan 3.000 medewerkers werken op locatie en vanuit kantoren wereldwijd om klanten op elk continent ondersteuning te bieden. Het bedrijf heeft te maken met voortdurende veranderingen in de eisen van klanten en wereldwijde concurrentiedruk. Om de leidende positie te behouden en klanten te voorzien van innovatieve oplossingen, is digitalisering een belangrijk onderdeel van IHC’s strategie. Voor het uitstippelen en uitvoeren van de strategie werkt IHC samen met Bizzomate.

 • Groeiende vraag naar digitalisering
  Stijgende behoefte aan applicaties, dashboards en portals
 • Bedrijfsbrede digitale transformatie
  Business buy-in noodzakelijk voor betere oplossingen
 • Sneller reageren op veranderende omstandigheden
  Direct inzicht nodig voor betere klantondersteuning

Snel schalen met langetermijnpartner

“Digitalisering is van strategisch belang voor IHC”, zegt Jan van der Wouw, Director Digital Business bij Royal IHC. “Daarom hebben we onder andere een specifiek digitaliseringsprogramma gelanceerd gericht op het digitaliseren van bestaande processen en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, genaamd OneIHC. Om onze ambities waar te maken, hadden we een partner voor de lange termijn nodig en een low-code platform waarmee we de bouw van nieuwe applicaties op een snellere en efficiëntere manier konden schalen.”

Zakelijke belanghebbenden en IT op één lijn brengen
Aangezien het bedrijf een groeiende vraag naar applicaties, dashboards en portals zag, moest het nieuwe low-code platform de samenwerking tussen business stakeholders en IT verbeteren om aan deze verzoeken te voldoen. Nadat verschillende low-code platforms waren geëvalueerd, koos IHC voor Mendix en businesspartner Bizzomate. Belangrijke factoren waren de superieure online en offline mobiele mogelijkheden, een gedeelde visie over component-based architectuur en de uitgebreide kennis en ervaring van het team van Bizzomate.

Digitale transformatie moet niet beperkt worden tot één afdeling, maar bedrijfsbreed worden uitgevoerd om de grootste impact te hebben. IHC wilde digitale oplossingen bouwen die de ontwikkeling van producten verbeterden, maar ook de klantenservice ondersteunden. Daarvoor werd gewerkt volgens het credo: ‘Dingen goed doen’ en ‘De juiste dingen doen’.

Het platform aan het werk zetten
Vele jaren geleden begon IHC met het uniformeren van processen en ondersteunende systemen wat resulteerde in een sterk fundament. Om de ontwikkeling van applicaties te versnellen, begonnen ze met het bouwen van digitale oplossingen op het Mendix-platform. Dit verkortte de tijd voor het maken, itereren en uitbrengen van applicaties van ongeveer zes maanden tot zes weken. Bovendien werden herbruikbare softwarecomponenten gecreëerd die de ontwikkelingstijd van andere nieuwe oplossingen verder verkortten.

Alle schepen en entiteiten bevinden zich in het ERP-systeem van IHC. Deze entiteiten worden via één API gekoppeld aan de digitale oplossingen in Mendix en vervolgens gebruikt in verschillende apps, zoals IRIS voor operationele intelligentie, Searchlight voor marktintelligentie en Optimus voor asset condition management. Door deze uniformering en standaardisering van het ERP-systeem en de API is een ontwikkeltijd voor apps van slechts enkele weken mogelijk.

De behoeften van klanten definiëren
Het verbeteren van de samenwerking met klanten was een van de belangrijkste doelstellingen. Het implementeren van klantvalidatie in het ontwikkelproces is zeer succesvol gebleken. Hiervoor werkt IHC in projecten met ontwikkelingssprints van twee weken, waarna een werkende oplossing kan worden getoond. Deze worden beoordeeld met interne en externe belanghebbenden. De verkregen feedback wordt opgepakt in de volgende ontwikkelsprint, terwijl de voordelen van de vrijgegeven software direct zorgen voor resultaat.

Hoewel klantinzichten belangrijk zijn, doet het bedrijf ook onderzoek naar het gedrag van de beoogde gebruikersgroepen. Deze gegevens moeten helpen bij het beantwoorden van essentiële vragen, zoals: in hoeverre is de oplossing gewenst door de klant? Is er een positieve business case (is de oplossing levensvatbaar)? En kunnen we de oplossing realiseren gezien de beperkingen (is het haalbaar)? Met deze informatie kunnen ze betere oplossingen bouwen, of -als dat de beste oplossing is- geen oplossing bouwen.

Een van de oplossingen is bijvoorbeeld een mobiele applicatie die klanten toegang geeft tot hun lijst met schepen, gerelateerde onderdelen en documenten. Tijdens de eerste beoordeling waardeerden klanten het resultaat, maar ze vroegen om extra functionaliteit, zoals een eenvoudigere zoekoptie. Terwijl het product al was uitgebracht en in gebruik was, werd direct begonnen met de ontwikkeling van deze zoekfunctie. Belangrijker nog, door de feedback van de klant te integreren, ontstond er draagvlak voor de oplossing, waardoor deze veel gemakkelijker kon worden overgenomen.

De klant aan boord krijgen

Klanten verwachten dat IHC snel nieuwe manieren levert om de uptime en prestaties te maximaliseren, de totale eigendomskosten te verlagen en de ervaring te verbeteren.

Voor dit laatste werkt IHC in drie fasen: nauw samenwerken met klanten om hun problemen te begrijpen en ideeën op te doen over hoe ze te helpen; zo snel mogelijk prototypes en een oplossing ontwikkelen; en de operationele fase met de focus op het aan boord krijgen van de klant. Deze laatste stap draait om het werken met mensen. De gebruikers die met de app gaan werken, moeten waardevolle beslissingen kunnen nemen op basis van de informatie in hun dashboards of andere overzichten.

Hoewel de maritieme industrie lange tijd een stabiele omgeving is geweest, hebben de veranderingen in andere industrieën, de integratie van toeleveringsketens en de regelgeving in verschillende landen hun impact op de maritieme sector, wat leidt tot een hogere mate van complexiteit. Klanten van IHC moeten rapporteren over hun ecologische voetafdruk en voldoen aan een breed scala aan veiligheidsvoorschriften. Wanneer IHC Digital Business een oplossing levert, staat er daarom een heel team klaar om met nieuwe gegevens te werken en deze te analyseren.

De uitdaging is om gegevens op zo’n manier te leveren dat ze leiden tot bruikbare en bruikbare inzichten. Dit kan alleen worden bereikt door samen met de klant actief de wensen en mogelijkheden te bespreken. Daarom heeft het digitale team van IHC een combinatie nodig van technische vaardigheden en soft skills; ze hebben de kennis nodig om een dashboard te bouwen, maar ook het vermogen om het product en de klant te analyseren.

Ontwikkelen in samenwerking met de klant
Een goed voorbeeld van opgeleverde applicaties inclusief klantvalidatie en co-creatie is Optimus, een condition monitoring systeem. Klanten werden bij elke fase van de ontwikkeling betrokken. IHC organiseerde workshops met verschillende groepen klanten om te ontdekken of er een externe behoefte was aan een digitale oplossing voor condition monitoring, en zo ja, hoe de details eruit zouden moeten zien. Hieruit bleek dat in plaats van het ontwikkelen van een oplossing ter ondersteuning van het conditiebewakingsproces, wat aanvankelijk het plan was, klanten de voorkeur gaven aan een digitale oplossing die hen zou helpen de waarde van een condition monitoring systeem te bewijzen.

Naast inzicht vormt snelheid de sleutel als het gaat om innovatie. Het is noodzakelijk om snel producten op de markt te brengen en daarna te blijven innoveren. IHC versnelde het proces door een ‘agile’ manier van werken te gebruiken, niet alleen tijdens de ontwikkeling, maar ook in de validatiefase van de oplossing. Dankzij het ontwikkelplatform en de gefaseerde aanpak werd in slechts één week een prototype gebouwd, dat opnieuw kon worden gevalideerd met klanten. Na vier ‘sprints’ (over acht weken ontwikkeling) was het eerste minimaal levensvatbare product (MVP) klaar en kreeg het de naam ‘Optimus’.

De investering in klantvalidaties betekende dat IHC niet alleen snel een eerste MVP van de digitale oplossing ontwikkelde, maar ook de medewerking van klanten had tijdens het implementatieproces.

Whitepaper

Lessons learned in Low-Code

Download

Bekijk de Royal IHC case video

Ik kan met recht zeggen dat de selectie van Mendix en Bizzomate voor snelle softwareontwikkeling cruciaal is geweest bij het realiseren van onze doelstellingen.

Arjan van Limborgh

Product Owner Digital Business bij Royal IHC

Van maanden naar weken

Een andere applicatie die met de nieuwe aanpak op het nieuwe platform is ontwikkeld, is IRIS, dat klanten de mogelijkheid biedt om snel te reageren op afwijkingen in de prestaties van assets en direct corrigerende maatregelen te nemen. Eerdere pogingen met andere softwareontwikkelaars om een oplossing te ontwikkelen namen meer dan 18 maanden in beslag, zonder dat dit resulteerde in een werkende oplossing

Bizzomate ontwikkelde binnen enkele weken een responsive web app voor mobiel gebruik, die gebruikers toegang geeft tot real-time operationele parameters van schepen en projecten in verschillende weergaven. Deze parameters worden berekend door sensorgegevens van het schip te combineren met handmatige invoer van de operator van het schip. Om dit te bereiken heeft IRIS integraties met IFS (Backend) voor scheepsnamen en OSIsoft PI-systeem (IoT-oplossing op het schip).

Deze parameters worden gecombineerd in een dagelijks rapport dat naar de eigenaar wordt gestuurd om hem op de hoogte te houden van de voortgang van zijn projecten. De app wordt voortdurend verbeterd waarbij regelmatig gebruik de belangrijkste factor is voor optimalisaties.

De time-to-market is aanzienlijk gedaald. Bizzomate was in staat om in enkele weken een werkbaar prototype te maken. Zakelijk gezien heeft het IHC in staat gesteld hun concurrenten voorbij te streven in de richting van een meer servicegerichte leverancier en hun klanten beter te adviseren en te ondersteunen op basis van nieuw vastgelegde gegevens.

Arjan van Limborgh, Product Owner Digital Business bij Royal IHC: “Onze taak bij Digital Business is om de digitalisering van IHC te stimuleren en tegelijkertijd de waarde ervan voortdurend te valideren bij onze collega’s en klanten. Tijdens deze ontwikkeling hebben we feedback gekregen op daadwerkelijk werkende software in plaats van abstracte ideeën of concepten, wat diepgaande inzichten opleverde en ons in staat stelde onze ontwikkelingen aan te passen om de waarde verder te verhogen. Ik kan met recht zeggen dat de keuze voor Mendix en Bizzomate voor snelle softwareontwikkeling cruciaal is geweest in het realiseren van onze doelstellingen.”

Gerelateerde diensten

 • Verkorte time-to-market
  Iteratieve sprints maken innovatie in weken mogelijk
 • Beter advies
  Digitalisering zorgt voor sneller en meer inzicht in gebruiksdata en verbeterpunten
 • Hogere klantbetrokkenheid
  Klantvalidatie en co-creatie zorgen voor draagvlak en betere apps

Laat je inspireren door praktijk­voorbeelden

Mental Care Group

Optimalisatie zorg

Bizzomate ondersteunt Mental Care Group bij het toegankelijker, efficiënter en toekomstgericht maken van de zorg

Bekijk case
Optimalisatie zorg

Seacon

Efficiency verbetering

Bizzomate verhoogt efficiency en verbetert compliance van Logistiek dienstverlener Seacon

Bekijk case
Efficiency verbetering

TBI - Voorbij Prefab

Waardevolle inzichten

Bizzomate vergroot inzicht in bedrijfsprocessen TBI

Bekijk case
Waardevolle inzichten

Glaspoort

Glasvezelplanningsoptimalisatie

Mendix Low-Code applicatie vergroot grip en controle op honderden glasvezelprojecten in heel Nederland

Bekijk case
Glasvezelplanningsoptimalisatie

GGZ inGeest

Digitalisering zorglogistiek

Low-code apps bieden procesondersteuning tijdens volledig cliënttraject bij GGZ inGeest

Bekijk case
Digitalisering zorglogistiek

Maastricht UMC+

Optimalisatie stageplanning

MUMC+ optimaliseert stageplanning met Low-Code en zorgt dat stages precies afgestemd zijn op de behoeften van de studenten

Bekijk case
Optimalisatie stageplanning

Monuta

Medische Acceptatie

Hoe Monuta meer klanten verwierf, de klanttevredenheid verhoogde en nieuwe marktkansen kreeg met Avola Decision

Bekijk case
Medische Acceptatie

Internationale verzekeraar

Efficiëncyverbetering bij verzekeraar

Internationale verzekeraar maakt grote efficiëntieslag voor de afhandeling van claims met Avola Decision

Bekijk case
Efficiëncyverbetering bij verzekeraar

Agristo

Verbeterde kwaliteitscontrole

Beheer data 50x sneller voor real-time inzichten en betere quality control met flexibel portal

Bekijk case
Verbeterde kwaliteitscontrole

We Are Not

Triage tool

Het Maastricht UMC gebruikt Avola Decision voor snelle beoordeling van Corona-patiënten op de Eerste Hulp

Bekijk case
Triage tool

Internationaal bouwbedrijf

Foutloze salarisberekeningen

Europese bouwonderneming verbetert efficiëntie en werknemerstevredenheid met Avola Decision voor salarisberekening

Bekijk case
Foutloze salarisberekeningen

Easytocare

Vernieuwen IT landschap

Vervangen van verouderde systemen die efficiëntere afhandeling administratieve taken ondersteunen

Bekijk case
Vernieuwen IT landschap

Daag ons uit!

Op zoek naar een partner die je organisatie begrijpt en dit vertaalt naar digitale oplossingen met resultaat?

Neem contact op

Discover

Define

Design

Do