Skip to main content

Optimalisatie zorg

Bizzomate ondersteunt Mental Care Group bij het toegankelijker, efficiënter en toekomstgericht maken van de zorg

Bijdragen aan toegankelijkere en efficiënte gezondheidszorg

Zorgorganisatie Mental Care Group wil bijdragen aan toegankelijkere en efficiëntere gezondheidszorg en daarmee positieve impact maken op de mentale gezondheid van zijn cliënten. Daarvoor wil het drie verschillende portalen ontwikkelen die helpen om behandelaren te ontlasten, cliënten in staat stellen meer autonoom aan de slag te gaan met hun behandeling en de zorg efficiënter te organiseren. De groep stelde daarbij hoge eisen aan de beveiliging en gebruiksvriendelijkheid van de portalen en de wendbaarheid van de onderliggende technologie. Omdat de standaard beschikbare oplossingen niet voldeden aan die eisen werd besloten om de portalen te bouwen met Mendix low-code. 

 • Bijdragen aan toegankelijkere gezondheidszorg
  Om zo een positieve impact te maken op de mentale gezondheid van cliënten.
 • Zorg efficiënter organiseren
  Door informatie centraal toegankelijk te maken.
 • Hoge beveiligingseisen
  Door het gebruik van persoonsgegevens van cliënten.

Drie nieuwe portalen

Mental Care Group (MCG) levert mentale gezondheidsdiensten voor kinderen, volwassenen en werknemers onder zeven labels. De groep heeft 155 vestigingen en ruim 2000 medewerkers. De organisatie is door meerdere overnames in de afgelopen jaren flink gegroeid. MCG is actief binnen de ggz waar verschillende grote uitdagingen spelen zoals een tekort aan behandelaren, lange wachtlijsten en veel onbenutte mogelijkheden voor digitale zorg.  

Drie portalen als belangrijk onderdeel van nieuwe digitale strategie
Om op die uitdagingen in te kunnen spelen, ontwikkelde MCG een digitale strategie, waarvan de ontwikkeling van drie nieuwe portalen een belangrijk onderdeel vormde. Deze portalen zullen jaarlijks worden gebruikt door zo’n 80.000 cliënten en 2000 behandelaren. 

De Vitalmindz-app, waarmee werkgevers hun werknemers kunnen ondersteunen hun vitaliteit te vergroten en uitval te voorkomen door middel van verschillende e-health modules, webinars en coachingsessies via chat of videobellen.  

Het cliëntenportaal dat wordt gebruikt door de verschillende onderdelen van de groep. Cliënten kunnen hier op ieder moment informatie over hun behandeling inzien, digitaal documenten ondertekenen, vragenlijsten beantwoorden, dossiers inzien, in contact komen met hun behandelaar via chat of videobellen en e-health modules volgen.  

In het portaal voor behandelaren kunnen behandelaren alle administratieve taken op één plek registreren en inzien waarmee hun werkproces wordt ondersteund. 

De ondersteuning van de huidige softwareleverancier van de cliëntenportalen eindigde, waardoor de organisatie op zoek moest naar een nieuwe technologie waarmee het zijn doelen kon bereiken. 

Gerbrand van de Beek, chief digital officer bij MCG: “Bij de keuze voor technologie die onze digitale strategie het beste kon ondersteunen hadden we een aantal belangrijke uitgangspunten. Ten eerste wilden we met de nieuwe portalen betere, efficiëntere en toegankelijke zorg gaan leveren. Omdat we actief zijn in een snel veranderende markt, waarin regelmatig nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd is het daarnaast belangrijk dat we snel op veranderingen in kunnen spelen. Ook zorgde de aflopende ondersteuning voor een krappe deadline. We kwamen tot de conclusie dat er geen standaard software voor cliëntenportalen leverbaar was die voldeed aan al die voorwaarden. Het Mendix-platform voldeed wel aan onze eisen voor gebruiksvriendelijkheid, snelheid, wendbaarheid en brede inzetbaarheid. Daarom we zijn overgeschakeld op low-code.” 

Hoge eisen aan low-code portalen
Na de keuze voor Mendix zocht MCG contact met Bizzomate. Van de Beek: Low-code wordt vaak gebruikt voor interne bedrijfsprocessen en zakelijke applicaties terwijl onze portalen geschikt moesten zijn voor cliënten. Dit stelt hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheidsopties, zoals bijvoorbeeld kleurenblindheid. Daarom hebben wij Bizzomate gevraagd om het Vitalmindz-portaal te bouwen als start project voor low-code op basis van een ontwerp dat werd aangeleverd door een externe UI/UX partij. Zij hebben dit naar volle tevredenheid, binnen tijd en budget opgeleverd waarna we ook samen zijn gestart met uitwerking van de andere portalen. 

Hoewel de portalen verschillende doelgroepen bedienen, zit er overlap tussen de gevraagde functionaliteit, zoals e-health modules en content management. De keuze voor Mendix low-code maakt het makkelijk om die functionaliteiten te hergebruiken, wat voor een flinke tijdsbesparing zorgt.  Doordat het platform standaard al voldoet aan belangrijke veiligheidsnormen is het daarnaast eenvoudiger om functionaliteiten toe te voegen die helpen om zorg op afstand te verlenen, zoals chatten of beeldbellen met een behandelaar. Dit is vanwege de strenge veiligheids- en privacynormen in de zorg vaak uitdagend om te implementeren.  

Hoger tempo vraagt aanpassing van werkwijze

Omdat MCG nog niet eerder met low-code had gewerkt, liep het tijdens de bouw van de portalen ook tegen een aantal uitdagingen aan. Van de Beek: “Er werd door Bizzomate zo snel gebouwd dat we te langzaam bleken met het definiëren van de user stories, waarin we nieuwe benodigde functionaliteiten moesten beschrijven. Het tempo waarin deze user stories worden afgerond ligt met low-code veel hoger; dat was wel even wennen voor de organisatie. We hebben daaruit geleerd dat we voor de start van een nieuwe fase in het project voldoende werkzaamheden voor een aantal weken moeten inplannen. Doordat je daarnaast zo snel bouwt en prototypes kunt tonen aan eindgebruikers komen ze veel sneller en vaker met nieuwe voorstellen en ideeën, die heel waardevol zijn maar die je ook allemaal een plek moet geven. Om al die processen in goede banen te leiden hebben we uiteindelijk een product owner ingehuurd.”

Het Vitalmindz-portaal wordt naar verwachting in april gelanceerd, waarna het cliëntenportaal in juni zal volgen. Het behandelarenportaal volgt kort daarop. Door het opleiden van een intern low-code team door Bizzomate kan MCG daarnaast de technische schuld, veroorzaakt door het gebruik van overlappende applicaties als gevolg van meerdere overnames, terugdringen. Low-code helpt om die applicaties snel te vervangen en draagt daarmee bij aan een betere integratie van de collega’s, doordat het gebruik van de applicaties binnen de groep wordt gestandaardiseerd. 

Whitepaper

Digitalisering van de zorglogistiek

Download

Wij introduceren Mendix

De keuze voor Bizzomate & Low-Code om onze digitale strategie uit te voeren is de juiste gebleken.

Gerbrand van de Beek

Mental Care Group

Impact maken op de zorg

Van de Beek: “De keuze voor low-code om onze digitale strategie uit te voeren is de juiste gebleken. Hoewel we geen low-code ervaring hadden, we te maken hadden met een krappe deadline en daarnaast hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid van onze portalen stelden, pakte Bizzomate snel de handschoen op. Dat heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de keuze voor low-code en heeft het draagvlak voor de nieuwe portalen bij onze behandelaren vergroot. Hiermee kunnen we in de toekomst meer en betere zorg op afstand verlenen, en daarmee een flinke bijdrage leveren aan een toegankelijkere en efficiëntere geestelijke gezondheidszorg.”

Henry Kraaijenbos, partner bij Bizzomate: “MCG is een vooruitstrevende zorgorganisatie, met de visie en ambitie die nodig is om oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen in de zorg. Hun keuze voor low-code voor de uitvoering van hun digitale strategie is daar een goed voorbeeld van. De bouw van de drie portalen, en de ervaring en expertise die we opdoen in deze samenwerking helpen MCG verder bij het verlenen van toegankelijkere en efficiënter georganiseerde zorg. Daarnaast trekken we tijdens en na dit traject samen op zodat we de geleerde lessen kunnen inzetten om andere zorginstellingen, die tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen, verder vooruit te helpen.”

 

Gerelateerd:

 • Bijdrage aan zorg op afstand
  Door de bouw van centraal toegankelijke cliëntportalen.
 • Efficiëntere organisatie zorg
  Door centraal toegankelijke informatie.
 • Gebruiksvriendelijkheid
  Waardoor er veel tijd wordt bespaard.

Wij helpen je verder!

Op zoek naar een partner die jouw instelling begrijpt en dit vertaalt naar digitale oplossingen met resultaat?

Neem contact op

Discover

Define

Design

Do