Skip to main content

Legacy software migreren

1 november 2023 • Blog

legacy software

Voor de meeste organisaties vormt de technologische infrastructuur de ruggengraat van het bedrijf. Legacy systemen vormen vaak een wezenlijk onderdeel van deze infrastructuur, maar na verloop van tijd kunnen deze systemen zowel een kracht als een knelpunt worden voor verdere groei. Deze verouderde software vervangen is vaak geen makkelijke opgave.

De diepte in: Wat is een legacy migratie?

Een legacy migratie is niet zomaar een software-upgrade. Het betreft een grondige heroverweging van bestaande systemen – zowel op technologisch als functioneel vlak. Het doel is vaak tweeledig: het vervangen of moderniseren van verouderde technologieën en het waarborgen van bedrijfscontinuïteit. Belangrijke uitdagingen hierbij zijn: datamigratie, de integratie van nieuwe met bestaande systemen en het behoud van functionaliteit die cruciaal is voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wanneer moet je legacy software migratie vervangen?

Het besluit om legacy software te moderniseren wordt zelden puur vanuit technologische noodzaak gemaakt. Er zijn strategische overwegingen die meespelen, zoals:

  • Bedrijfsgroei: Door schaalvergroting kunnen bestaande systemen ontoereikend worden bij het bieden van de juiste ondersteuning van nieuwe businessmodellen of grotere datasets.
  • Compliance en regelgeving: Veranderende wet- en regelgeving kan aanvullende eisen stellen die verouderde systemen simpelweg niet kunnen waarborgen.
  • Innovatiedruk: De noodzaak om concurrerend te blijven, kan het noodzakelijk maken nieuwe technologieën en functionaliteiten te adopteren die niet compatibel zijn met oudere systemen.
  • Beveiligingsrisico’s: Oudere systemen lopen mogelijk een hoger risico op beveiligingslekken, vooral als ze niet meer actief worden ondersteund.

Door deze triggers op tijd te herkennen en het moderniseren van legacy software indien nodig strategisch te plannen, wordt de slagingskans aanzienlijk vergroot en de continuïteit van de organisatie beter gewaarborgd.

Digitalisering neemt alleen meer verder toe

Charles Bronzwaer, partner bij Bizzomate over het moderniseren van legacy software: “Onze maatschappij wordt steeds digitaler en de behoefte aan verdere automatisering en het digitaliseren van processen blijft stijgen. Als je ziet dat nieuwe business ideeën met de huidige software niet meer binnen een redelijke termijn te regelen zijn omdat ze te moeilijk of te duur zijn, zijn dat belangrijke signalen voor vervanging. De vraag naar verdere digitalisering kan ook intern vanuit je werknemers komen. Zij worden steeds digitaler dus ze verwachten ook steeds meer op het gebied van digitalisering.”

“Als blijkt dat de IT afdeling steeds vaker ‘nee’ moet verkopen aan medewerkers of aan klanten, dan is het moment aangebroken om te kijken of je je legacy software kunt vervangen of uitbouwen. Het uitbouwen van je software met low-code waarmee je een nieuwe slimme laag met nieuwe functionaliteit aanbrengt aan je huidige systeem is dan vaak een goede optie. Heb je besloten de software helemaal te vervangen, houd dan rekening met het buy or build dilemma.”

Legacy migratie bij MediReva

Neem zorgorganisatie MediReva bijvoorbeeld. Deze organisatie wilde zijn bestaande ERP-systeem vervangen en tegelijkertijd de klantervaring verbeteren en beter voldoen aan wet-en regelgeving. Met hulp van Bizzomate wordt een deel van hun ERP vervangen door een kleiner en standaard cloud ERP en de rest door een backoffice-applicatie op basis van Mendix low-code. Deze oplossing stelt hen in staat klanten sneller te helpen en meer aandacht te geven aan klanten met complexe problematiek.

Chronologie: Hoe lang duurt een legacy migratie?

Als je de strategische keuze hebt gemaakt om een legacy migratie te starten, staat er een nieuwe uitdaging voor de deur: hoe lang gaat het duren? Deze tijdsinvestering kan enorm variëren. Factoren als de intrinsieke complexiteit van je huidige legacy systeem, de schaal waarop het systeem functioneert, de toegewezen resources en de deskundigheid van je migratieteam spelen hierbij een belangrijke rol. Het is niet ongewoon dat wat begint als een migratieproject van enkele maanden bij grotere, ingewikkeldere systemen evolueert naar een meerjarig traject.

Welke mensen zijn betrokken bij een legacy migratie

Legacy software migreren is geen soloproject. Het vergt een gecoördineerde inspanning van diverse professionals. Technologische specialisten, zoals systeembeheerders en software-ontwikkelaars, staan in de frontlinie bij het ontwerp en de uitvoering. Daarnaast is de inbreng van eindgebruikers cruciaal. Zij geven inzicht in de praktische behoeften en gewenste functionaliteit van het nieuwe systeem. Het hogere management speelt ook een essentiële rol, door strategische beslissingen te nemen omtrent investeringen, resources en projectprioriteiten. Bij Bizzomate combineren we deze inzichten in een agile aanpak (link naar blog over agile werken), waarbij we samenwerken met teams uit zowel de business als IT om bedrijfssystemen te moderniseren of volledig te vervangen.

Wat levert het vervangen of uitbouwen van legacy software op?

Charles: “Je kunt deze vraag vanuit verschillende perspectieven beantwoorden. Als je kijkt naar kosten en efficiency dan verlaag je kosten, verbeter je de gebruikservaring voor klanten en personeel en verlaag je je risico’s, met name op het gebied van security. Je kunt deze vraag ook bekijken vanuit het toekomstperspectief van je bedrijf. Een legacy migratie levert je een bedrijf op dat op digitaal gebied voldoet aan de wensen en eisen. Als er goede ideeën uit de business komen, kun je inschatten wat het gaat kosten, wat het gaat opleveren en hoe je het kunt uitvoeren. Dat is uiteindelijk iets wat elk modern bedrijf moet kunnen.”

Wil jij jouw legacy software migreren?

Wil jij jouw legacy software migreren maar weet je niet precies hoe je dat moet aanpakken?
Onze consultants helpen je graag de beste weg te bepalen voor de migratie van legacy software binnen jouw bedrijf.
Neem contact op met ons!

Gerelateerd

Wij helpen je verder!

Vervang verouderde systemen, digitaliseer complexe bedrijfsprocessen en versnel innovatie.

Neem contact op