Skip to main content

Hoe behoud je momentum in de structure-fase?

24 januari 2024 • Blog

structure-phase

Organisaties die de voordelen van low-code willen benutten en aan de slag zijn gegaan met het implementeren van een digital transformation framework komen na een aanloop in de start-fase uiteindelijk in de structure-fase terecht. Om de goede resultaten en steun van de organisatie die in de eerste fase behaald zijn te benutten, is het momentum vasthouden in de structure-fase cruciaal. Hoe pak je dat aan en welke middelen kun je inzetten om dat te bereiken?

“De ontwikkeling van low-code applicaties vraagt een andere, agile aanpak dan bij traditionele softwareontwikkeling,” aldus Charles Bronzwaer, partner bij Bizzomate. “Agile werken met low-code vraagt om een algehele omslag in de manier van werken binnen organisaties. In plaats van volledig uitgedachte functionele ontwerpen die beschrijven hoe een applicatie zou moeten werken, ga je werken met user stories die de ervaring van de gebruiker beschrijven. De traditionele manier van werken zorgt vaak voor een zeer technische beschrijving van processen die vaak op meerdere manieren te interpreteren zijn, met een enorme hoeveelheid documentatie tot gevolg. Bij agile werken ga je veel meer uit van de impact van een oplossing voor de gebruiker waardoor documentatie minder technisch beschreven hoeft te worden.”

Ook op andere vlakken heeft de nieuwe werkwijze gevolgen. Doordat low-code platforms de snelle ontwikkeling van applicaties mogelijk maken, zal in de organisatie ruimte gemaakt moeten worden om die snelheid te faciliteren. Dit betekent dat de manier waarop organisaties naar problemen, budgetten, planning en zelfs werving kijkt, zal moeten veranderen.

Zorg voor specialistische teams

Een van de eerste stappen die bedrijven moeten zetten voor een succesvolle ‘structure fase’ is het inrichten van specialistische low-code teams die zich volledig toeleggen op deze werkwijze. Zulke teams vragen ook om nieuwe en consistente richtlijnen die hen in staat stellen om de hooggespannen verwachtingen waar te kunnen maken. Dit kun je bereiken door het vastleggen van model guidelines; beschrijvingen en instructies waarin je afspraken maakt en vastlegt over onder andere best practices, security richtlijnen maar ook naamgeving en, mappenstructuren.

Bronzwaer: “Deze richtlijnen zijn van belang omdat alle teams, nu en in de toekomst dan volgens dezelfde principes kunnen werken. De applicaties die worden ontwikkeld zijn daardoor  consistent van hoge kwaliteit  en voldoen aan de eisen van de organisatie. Ook leg je hierin de basis voor het ontwikkelen van veilige applicaties.”

Sneller applicaties ontwikkelen van hoge kwaliteit

Duidelijke richtlijnen maken het eenvoudiger om samen te werken en nieuwe functionaliteiten te delen, doordat teamleden altijd van elkaar weten welke richtlijnen er worden gevolgd. Het verkort zo ook de tijd die nieuwe teamleden nodig hebben om in de teams mee te kunnen draaien. Er is immers al een fundament aanwezig waar ze van kunnen leren en op terug kunnen vallen. Door peer reviews waarbij nieuwe functionaliteit altijd door een collega wordt gecontroleerd om te zien of het voldoet aan de afgesproken richtlijnen zorg je er daarnaast voor dat die richtlijnen ook daadwerkelijk gevolgd worden.

Doordat ontwikkelteams met de bestaande richtlijnen een basis hebben om op door te ontwikkelen, komt die snelheidswinst ook tot uiting bij de start van nieuwe projecten. Er is namelijk direct duidelijkheid over de werkwijze, waardoor het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Hoogstens zijn er wat aanvullingen nodig. Daarmee wordt flink wat tijd bespaard.

Bronzwaer: “Snel ontwikkelen heeft alleen zin als je aan het eind van een project niet geconfronteerd wordt met een eindeloze lijst fouten en bugs. In goede model guidelines zijn best practices opgenomen die ervoor zorgen dat er minder fouten optreden. Wanneer die er toch zijn, kunnen ze makkelijker worden hersteld door de richtlijnen te volgen die houvast bieden bij het opsporen van fouten. Het vastleggen van goede model guidelines is dus een belangrijke stap om snelheid te behouden in de structure-fase en je organisatie voor te bereiden op de scale-fase.”

Wij helpen je verder!

Vervang verouderde systemen, digitaliseer complexe bedrijfsprocessen en versnel innovatie.

Neem contact op